10 przykazań a przykazania JezusaW tradycji kościoła przykazanie 9 odnoszone jest do kłamstwa, chociaż fałszywe świadectwo jest tylko...

Szczegóły Kazania

Nie będziesz kradł! VIII przykazanie jest jednym z najkrótszych i najdosadniejszych przykazań spośród wszystkich...

Szczegóły Kazania

Z pośród 10 przykazań to jedno zawiera obietnicę. Według rabinów żydowskich jest to najważniejsze...

Szczegóły Kazania

Wśród wierzących od pokoleń istnieje sporo zamieszania wokół tego dnia – czy chrześcijanie powinni...

Szczegóły Kazania

Dla katolików jest to drugie, ale dla żydów, protestantów i prawosławnych jest to trzecie....

Szczegóły Kazania