Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna
Kościoła Zielonoświątkowego Shoreline
ul. Przemysłowa 9 Częstochowa

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kościół Zielonoświątkowy Shoreline w Częstochowie ul. Przemysłowa 9 reprezentowany przez Pastorów Tomasza i Joannę Kmiecik, zwanych dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@shoreline.pl lub telefonując pod numer:34/300-00-89.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu informowania o działalności związanej
z wydarzeniami w ramach działalności statutowej zgodnej z Prawem Wewnętrznym Kościoła Zielonoświątkowego w RP oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Kościele Zielonoświątkowym.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Komisji Ochrony Danych Osobowych której Przewodniczący pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.