Jest Warto
Dawać

Czynić róznice

Wierzymy

że dawanie ma znaczenie


„Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele,”
‭‭(Ap. Paweł 2 Koryntian‬ ‭9:8‬ )

 

DAWANIE JEST WYRAZEM WIARY

Gdy dajesz jest to wyraz twojej wiary i ufności, że wszystko co posiadasz pochodzi od Boga a On zaspokoi każdą twoją potrzebę według swojej dobroci!

 

DAWANIE ZMIENIA ŚWIAT

Drobne gesty dawania zmieniają świat w którym żyjemy. A wiele takich gestów czyni olbrzymią różnicę!

 

DAWANIE CZYNI CIĘ PODOBNYM BOGU

Gdy dajesz stajesz się podobny do Boga. To nowy styl życia pozbawiony egoizmu i nastawiony na innych. Tak tworzysz nową kulturę Królestwa tu na ziemi!Czynić różnice

Różne metody

Jak możesz dawaćNIEDZIELNE NABOŻEŃSTWO

Możesz przekazać swoją ofiarę osobiście w trakcie niedzielnego nabożeństwa w kopercie lub poprzez terminal.

 

NASZE KONTO

Możesz zrobić przelew na konto kościoła lub fundacji ze wskazaniem celu lub projektu, który chcesz wesprzeć – Numer Konta Tutaj

 

WSPARCIE RZECZOWE

Możesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną na adres biuro@shoreline.pl lub telefonicznie aby omówić aktywa, które chcesz przekazać.


PRZEKAŻ SWOJE WSPARCIE

Czynić różnice

Wesprzyj

Nasze Cele