Jest Warto
Dawać

Czynić róznice

Wierzymy

że dawanie ma znaczenie


„Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele,”
‭‭(Ap. Paweł 2 Koryntian‬ ‭9:8‬ )

 

DAWANIE JEST WYRAZEM WIARY

Gdy dajesz jest to wyraz twojej wiary i ufności, że wszystko co posiadasz pochodzi od Boga a On zaspokoi każdą twoją potrzebę według swojej dobroci!

 

DAWANIE ZMIENIA ŚWIAT

Drobne gesty dawania zmieniają świat w którym żyjemy. A wiele takich gestów czyni olbrzymią różnicę!

 

DAWANIE CZYNI CIĘ PODOBNYM BOGU

Gdy dajesz stajesz się podobny do Boga. To nowy styl życia pozbawiony egoizmu i nastawiony na innych. Tak tworzysz nową kulturę Królestwa tu na ziemi!Czynić różnice

Różne metody

Jak możesz dawaćNIEDZIELNE NABOŻEŃSTWO

Możesz przekazać swoją ofiarę osobiście w trakcie niedzielnego nabożeństwa w kopercie lub poprzez terminal.

 

NASZE KONTO

Możesz zrobić przelew na konto kościoła lub fundacji ze wskazaniem celu lub projektu, który chcesz wesprzeć – Numer Konta Tutaj

 

WSPARCIE RZECZOWE

Możesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną na adres biuro@shoreline.pl lub telefonicznie aby omówić aktywa, które chcesz przekazać.


PRZEKAŻ SWOJE WSPARCIE

Czynić różnice

Wesprzyj

Nasze Cele


Stworzenie ogólnopolskiego portalu służby uzdrowienia

Stworzenie ogólnopolskiego portalu służby uzdrowienia

No Dni do osiągnięcia celu

4% ZEBRANYCH Z 13000 PLN

Wesprzyj projekt wpłacając darowiznę na numer rachunku:


71 1750 0012 0000 0000 3525 3572
BIC/SWIFT: PPABPLPK
Kościół Zielonoświątkowy Shoreline
ul. Przemysłowa 9,
42-200 Częstochowa

Zakup nieruchomości na parking Kościoła

Zakup nieruchomości na parking Kościoła

1 Dni do osiągnięcia celu

1% ZEBRANYCH Z 180000 PLN

Wesprzyj projekt wpłacając darowiznę na numer rachunku:


49 1750 0012 0000 0000 3525 3677
BIC/SWIFT: PPABPLPK
Kościół Zielonoświątkowy Shoreline
ul. Przemysłowa 9,
42-200 Częstochowa