Oglądaj
Wykłady

Zainspiruj się


PRZEGLĄDAJ WYKŁADY

Poznaj Boże myśli

O Tobie, bliskich i życiu!


Kazania w Shoreline zainspirują Cię do głębszej wiary w Boga i odkryją przed Tobą Jego wielką mądrość jak żyć z sobą, innymi i Bogiem w sposób pełen satysfakcji …..


Wczytaj więcej