Rejestracja Konferencja dla Rodziców – Moje dziecko Moja misja

    Opłatę konferencyjną w wysokości 50zł należy uiścić przelewem na numer konta, który prześlemy w emailu potwierdzającym przyjęcie rejestracji. W przypadku rejestracji obojga rodziców opłata wynosi 80zł.