Kamil KoćwinJezus buduje kościół, którego nic nie zatrzyma. Moc jego Kościoła to relacje miłości.

Szczegóły Kazania