Pastor Tomasz KmiecikWiększość z nas ma dość słuchania o Bożej dobroci w historii Izraela – chcemy...

Szczegóły Kazania

Bóg zawsze chciał, aby Jego lud wiedział, że ON JEST DOBRY. Dlatego wielokrotnie przypominał...

Szczegóły Kazania

Cała Biblia od Mojżesza do Objawienia pokazuje dobroć Boga. Poznanie i zrozumienie Jego dobroci...

Szczegóły Kazania

Twoje decyzje, które podejmujesz odnośnie relacji to najważniejsze decyzje w życiu. Musimy umieć dostrzec,...

Szczegóły Kazania