10 przykazań a przykazania Jezusa. Czwarte przykazanie- Pamiętaj o dniu szabatu

Wśród wierzących od pokoleń istnieje sporo zamieszania wokół tego dnia – czy chrześcijanie powinni obchodzić szabat czy nie? Na czym polega problem – na nadawaniu zbyt dużego znaczenia temu dniu (przeduchowienie), albo na nie docenianiu tego dnia (lekceważenie jego znaczenia). Gdy odkryjesz prawdziwe duchowe znaczenie i niesamowite obietnice Boże związane z tym dniem, twoje podejście do niedzieli, uczestnictwa w nabożeństwie i Boga diametralnie się zmieni.

Udostępnij