3 klucze do zwycięstwa

Poznaj 3 klucze prowadzące do zwycięstwa: nadzieja, świętowanie i piękno. Te trzy „składniki” są kluczem do pomyślnego rozwoju i sposobu życia, w którym dostrzegasz jak Bóg cię wspiera, kiedy ty okazujesz Mu zaufanie w każdej sprawie. Te trzy elementy są bliskie sercu Boga, a w Twoim życiu objawiają Królestwo Boże i budzą serca otaczających Cię osób do poznania Jego dobroci.

Udostępnij