Aby Duch mógł Was stale napełniać

Bożym zamiarem dla każdego wierzącego jest nie tylko to, aby został ochrzczony w Duchu Św i mówił innymi językami, ale aby żył tak, aby Duch mógł go stale napełniać. Gdy myślę, o tym czego zabrakło kościołowi początku XXI wieku to nauczania JAK DBAĆ O TO, BY DUCH ŚWIĘTY MÓGŁ NAS STALE NAPEŁNIAĆ?
W pierwszym kościele wierzący wiedzieli, że Ducha Świętego można zasmucić, i wtedy On nie będzie mógł przebywać pośród nas. Posłuchaj jak zachowywali się ludzie napełnieni Duchem w czasie wielkich przebudzeń, głodni Boga, którzy wiedzieli jak wykupywać czas i stale być napełnionym Duchem Świętym.

Udostępnij