Boża Dobroć

Cała Biblia od Mojżesza do Objawienia pokazuje dobroć Boga. Poznanie i zrozumienie Jego dobroci jest niezmiernie ważnym tematem dla każdego z nas. Gdyż to, co wierzymy odnośnie Boga i jaki Jego obraz nosimy w sercu, określa sposób w jaki będziemy Go reprezentować.
Patrząc na historie Izraela możemy zobaczyć pewną zasadę: gdy lud Boży zapominał, że Bóg jest dobry i przestawał Go wysławiać, po jakimś czasie przestawał Go też doświadczać i dobrze reprezentować!

Bóg chce abyśmy pamiętali, że On jest dobry zawsze i Go WYSŁAWIALI (dziękowali) za Jego dobroć.
Wszystko może się zmienić, gdy wysławiasz Pana za Jego dobroć.
Popatrzmy na króla Dawida, co robił w obliczu trudności i weźmy z niego przykład. Dawid niejednokrotnie znajdował się w złych okolicznościach. Gdy wszystko się waliło w Jego życiu odkrył, że WYSŁAWIANIE – DZIĘKOWANIE Panu za Jego dobroć przyciąga Jego obecność i wpływa na zmianę sytuacji.
Czasami tak jak on, musimy sami sobie przypomnieć o tym, co Bóg robił w przeszłości aby wejść w to dobre, które przygotował dla nas w przyszłości.
Ps. 103:1-5 „Błogosław moja duszo Pana, I ty, każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte! Błogosław moja duszo Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie…. ”

To jak postrzegam Boga, ma wpływ na to jak reaguje w obliczu trudności i problemów.
To jak postrzegamy Boga, określa sposób, w jaki myślimy i jak żyjemy.

Dlatego chciałbym zadać Ci dzisiaj pytanie: KTO MALUJE OBRAZ BOGA W TWOIM SERCU?
– Religia, media, rodzina, przyjaciele, doświadczenia, diabeł czy Duch Św ?

Wielu ludzi, gdy pojawiają się problemy i wszystko się wali ucieka od Boga albo Go przeklina, zamiast ogłaszać, że ON JEST DOBRY, bo uważają, że to Jego sprawka lub On to dopuścił.
Największą bronią diabła przeciwko ludzkości jest ukrywanie prawdy o Bożej dobroci – utrzymywanie nas w kłamstwie odnośnie prawdziwego obrazu Boga!
W tym cyklu, będziemy próbowali to zmienić i zajmiemy się malowaniem właściwego obrazu Boga.

Udostępnij

Inne Kazania w Tej Serii