Dwie próby każdego wierzącego

Posłuchaj o dwóch próbach, które regularnie przechodzi każdy wierzący każdego tygodnia i miesiąca – jedna dotyczy czasu, a druga pieniędzy. Dla Żydów był to szabat – 1/7 tygodnia i dziesięcina – 1/10 dochodów. Te próby są ważniejsze niż myślimy, gdyż one pokazują jakie miejsce w moim życiu zajmuje Bóg. Czy one dotyczą nas wierzących pod Łaską ? Czy krzyż nie uwolnił nas od przekleństwa Zakonu? To ważne pytania, gdyż od tego jak przechodzisz przez próbę czasu i pieniędzy, zależy twoje powodzenie i błogosławione życie

Udostępnij

Ostatnie Kazania