Język, klucz do bram nieba lub piekła

Salomon napisał, że to, co dzieje się w twoim życiu jest plonem twoich warg. Czy jesteś zadowolony z plonu swoich warg? Plon jest owocem wysianego ziarna, jeżeli chce lepszego plonu w swoim życiu, muszę zacząć siać lepsze ziarno. Każdy człowiek został stworzony z trzema bramami, które mają wpływ na to co dzieje się w ich życiu – oczy, uszy i usta. Zazwyczaj bramy służyły do wpuszczania lub do wypuszczania tego, co wcześniej przez nie wpuszczono. Oczy i uszy służą do wpuszczania a język do wypuszczania tego, co wpuściły oczy i uszy. Gdy dobrze strzeżesz swoich bram, wtedy Bóg wydaje rozkaz i otwiera bramy niebios nad twoim życiem. Posłuchaj jak to się dzieje.

Udostępnij