Kobiety w służbie pastorskiej

Czy Biblia zezwala kobietom głosić Słowo i zajmować przywódcze funkcje w kościele czy nie? Niektórzy powołując się na słowa Ap. Pawła (1Kor. 14:34-35) zamknęli kobietom usta. Słowo Boże jest niezmienne, ale często ludzie widzą w nim to co chcą, a nie to co Bóg chciał im powiedzieć. Posłuchaj nauczania pastora Tomasza wyjaśniającego, jakie jest serce Ojca względem kobiet i ich służby w Ciele Chrystusa.

Udostępnij