Myśleć myślami Bożymi cz. II

Większość naszych bitew w życiu jest wygrana lub przegrana w umyśle. Pierwszy człowiek w Edenie nie zrozumiał, iż jego odpowiedzialnością było dbać o dwa ogrody – jeden wewnętrzny, a drugi zewnętrzny. To od tego wewnętrznego zależało jak będzie wyglądał ogród zewnętrzny.
Posłuchaj w jaki sposób Ewa przegrała swoją bitwę z wrogiem aby nie przegrać swojej własnej i nie pozwolić diabłu zbudować warowni w umyśle.
Udostępnij