Myśleć myślami Bożymi o COVID-19

W ostatnim czasie Covid-19 przeraża wielu. Czy zwróciłeś uwagę, że król Salomon nie pisze (Przyp.10:34) – „czego boi się sprawiedliwy, lecz czego pragnie sprawiedliwy …” ?
Bożym pragnieniem jest aby sprawiedliwy żył w wolności od strachu. Aby Boże dzieci żyły pod osłoną Najwyższego i przebywały w Jego cieniu. On ma dla nas chleb, którym jest uzdrowienie i uwolnienie i Jego pragnieniem jest abyśmy z niego korzystali.
To są myśli Boże o wierzących w Niego – myśli o pokoju a nie o niedoli, o zdrowiu a nie o chorobie! Posłuchaj jak przyjąć Boże myśli i uzdrowienie do swego życia
Udostępnij

Inne Kazania w Tej Serii