Nadzwyczajny Duch

Nadzwyczajny Duch uczynił życie Daniela nadzwyczajnym i On chce również uczynić takim twoje życie. Dowiedz się jak to może się stać.
Dzisiaj pierwsza cześć cyklu o Duchu Św, którego Jezus nazwał tajemniczo „parakletos”. Celem tego nauczania jest abyś Go poznał i zapragnął „koinoni” z nadzwyczajnym Duchem aby zacząć żyć nadzwyczajnym życiem. 🙂

Udostępnij