Nawyki zdrowego serca- nakłaniam swe serce

Czujniej niż wszystkiego innego człowiek powinien strzec swego SERCA. Właściwe NAWYKI, to sposób na ochronę swego serca. Nawyki albo nas umacniają albo nas niszczą, stajemy się tacy jak to co wielokrotnie robimy. Dotyczy to tak tak samo ciała jak i duszy (serca). Tylko Bóg może zmienić twoje serce ale tylko ty możesz zmienić swoje nawyki. Widziałem wielu ludzi, którzy otrzymali nowe serce od Boga ale kultywowali stare nawyki i po jakimś czasie wracali do starego sposobu życia i rozmijali się z błogosławieństwem, które Bóg miał dla nich. Poznaj 5 nawyków, które uczynią twoje serce zdrowym a twoje życie szczęśliwym. Posłuchaj nowego cyklu nauczania w Shoreline.

Udostępnij

Ostatnie Kazania