Nieustająca wiara

Czy Bóg, od nas wierzących w Nowym Przymierzu oczekuje ofiar? Krzyż zmienił rodzaj ofiar składanych Bogu, ale nie zmienił konieczności składania ofiar – nie zmienił tego, co czyni ofiara w życiu tego, który ją ofiarowuje.
Czy wiesz, że Nowy Testament mówi o 3 nieustających ofiarach, które powinny być składane Bogu w naszych czasach?One są ofiarami, na które Bóg zsyła swój ogień przebudzenia. Dzięki nim też przebudzenie nie ustaje, ale jest podtrzymywane. Posłuchaj jakie znaczenie mają te ofiary w życiu wierzącego i kościoła.

Udostępnij