Pocieszyciel

Jezus zostawił nam Pocieszyciela na ziemi, którym jest Duch Święty. On jest dokładnie taki sam jak On. Zamieszkuje w nas, wzmacnia i prowadzi a Jego stała obecność jest dowodem na to, że należysz do Ojca.

Udostępnij