Post

Jezus dał nam niesamowita obietnicę, która jest dla mnie wielką zachętą do postu “… Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie jawnie” ( w widoczny sposób)

Udostępnij

Ostatnie Kazania