Próby w drodze do powołania

Bill Johnson mówi o próbach i testach podczas drogi do swojego powołania. W naszym życiu jest wiele testów i nie zawsze wiesz, że przed nimi stoisz, dopóki nie nadejdzie ich zakończenie. Próby, przez które przeprowadza cię Bóg, mają zawsze na celu przygotowanie cię do zadania, które dla ciebie ma. Zawsze będzie istniała pokusa, aby zadowolić się czymś mniejszym niż to, do czego jesteś powołany, ale utrzymywanie serca nastawionego na posłuszeństwo Bogu przygotuje cię do wkroczenia i dobrego zarządzania Bożym awansem.

Odniesienia do Pisma Świętego:

Ks.Przysłów 19:17

1 Królewska 19:1

2 Królewska 2

Jana 14-16

Udostępnij