To co objawia kim jest Bóg

Świadectwa odsłaniają naturę Boga, a składanie świadectw poprzez przypomnienie rzeczy, których Bóg dokonał, utwierdza w twoim sercu i umyśle, kim jest Bóg.

Odniesienia do Pisma Świętego:

Jana 12

Psalm 24

Mateusza 11

Psalm 119

Psalm 78

Udostępnij

Ostatnie Kazania