Ufność w każdym czasie cz. II

Ufność przynosi zapłatę od Boga. Z kolei utrata zaufania pozbawia nas Bożej nagrody i działania. Nic dziwnego, że wróg naszej duszy – diabeł, chce zrobić wszystko abyś utracił swoją ufność Bogu. On wie, że nasze zaufanie Bogu aktywuje Jego działanie. Posłuchaj o strategii jaką używa diabeł aby osłabić naszą ufność.

Udostępnij

Inne Kazania w Tej Serii