Za minutę 12

Czy wiesz, że Jezus przyjdzie niebawem po swój kościół ? Zegar na arenie świata mówi, że jest za minutę 12 i Bóg daje nam wyraźne znaki. Posłuchaj kazania pastor Joanny Kmiecik o czasach końca końców.

Udostępnij