Jak stosować zbroję Bożą w czasie pandemii?Jak stosować „zbroję Bożą” w czasie pandemii? cz. III Pancerz sprawiedliwości

Pancerz sprawiedliwości jest niewidocznym elementem dla naszych oczu ale widocznym dla duchowego świata: 1....

Szczegóły Kazania
Jak stosować „zbroję Bożą” w czasie pandemii? cz. II Pas prawdy

Na czas PANDEMII możemy patrzeć z perspektywy fizycznej i duchowej. Apostoł Paweł napisał: „nasza...

Szczegóły Kazania