Cel władzy

Bill Johnson kontynuuje serię o władzy i mocy. Skupia się na celu władzy i naszej odpowiedzialności podążania za nią. Kiedy poddajemy się misji Boga, otrzymujemy polecenie do czynienia dobrych rzeczy i podążania śladami Jezusa, objawiając doskonałego Ojca przerywając zatem cykle niesprawiedliwości. Jest to dla nas zaproszenie, abyśmy mieli większą władzę, aby służyć i przynosić wolność tym, którzy są uwięzieni przez niesprawiedliwość.

Odniesienia w Piśmie Świętym:

Łukasz 11

Księga Przysłów 11: 26

Łukasz 4

Księga Przysłów 13: 23

I Królewska 3 

Łukasz 9-10

Księga Przysłów 18: 21

Łukasz 1

Mateusza 16: 26

 

Udostępnij

Ostatnie Kazania