Jak rozpoznać wolę Bożą dla mnie cz. II

Temat woli Bożej przewija się przez całą Biblię od 1 Mojżeszowej do Objawienia. Prawdopodobnie jest to jeden z najważniejszych tematów w Biblii, od którego zależy nasze spełnienie i sukces. Bóg stwarzając ludzi dał im wolną wolę. Wolna wola zamiast stać się błogosławieństwem dla człowieka, stała się przekleństwem. Do dzisiaj nasze złe wybory, prowadzą do największych kłopotów w życiu ! Z kolei dobre wybory, przynoszą radość i szczęście !

Udostępnij