Moc obumarłego ziarna

Dzięki temu, że 2 tyś lat temu Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, dzisiaj żyje na świecie miliony nowych ziaren, w których jest to samo zmartwychwstałe życie Jezusa. Jezus wiedział, że jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze pojedynczym ziarnem zostanie. Wiedział też, że obfity plon nie będzie zależał tylko od śmierci pierwszego ziarna, ale również od kolejnych ziaren.

Udostępnij

Ostatnie Kazania