Uwolnienie

UWOLNIENIE. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie: Czy chrześcijanin może mieć demona, czy demony automatycznie uciekają w momencie nowo narodzenia? Przez lata wierzyłem, że uzdrowienie fizyczne jest dla chrześcijan, ale uwolnienie jest tylko dla niewierzących. Jezus powiedział, że „Chlebem dzieci jest uwolnienie i uzdrowienie.” – oznacza to, że uwolnienie w pierwszej kolejności jest dla dzieci Bożych. Żadne dziecko Boże nie powinno żyć pod wpływem diabła, nie powinno być dręczone.

Udostępnij

Ostatnie Kazania