Goście ShorelineNiezdrowa tożsamość tworzy niemądre nawyki. Niemądre nawyki wzmacniają niezdrową tożsamość. To błędne koło.

Szczegóły Kazania

Bóg jest Bogiem żywym, porusza się i objawia swoją dłoń, buduje w życiu człowieka...

Szczegóły Kazania