Wykłady NiedzielneWiększość z nas ma dość słuchania o Bożej dobroci w historii Izraela – chcemy...

Szczegóły Kazania

Bóg zawsze chciał, aby Jego lud wiedział, że ON JEST DOBRY. Dlatego wielokrotnie przypominał...

Szczegóły Kazania

Cała Biblia od Mojżesza do Objawienia pokazuje dobroć Boga. Poznanie i zrozumienie Jego dobroci...

Szczegóły Kazania

Twoje decyzje, które podejmujesz odnośnie relacji to najważniejsze decyzje w życiu. Musimy umieć dostrzec,...

Szczegóły Kazania

Jezus buduje kościół, którego nic nie zatrzyma. Moc jego Kościoła to relacje miłości.

Szczegóły Kazania

Odkryj trzy najważniejsze powody dla których warto budować dobre relacje.

Szczegóły Kazania