Pastor Tomasz KmiecikWiększość naszych bitew w życiu jest wygrana lub przegrana w umyśle. Pierwszy człowiek w...

Szczegóły Kazania

Nasze życie jest kształtowane przez nasze myśli. Nie można zmienić życia człowieka bez zmiany...

Szczegóły Kazania

Czasami wydaje nam się, że najbardziej uczymy się ufać Bogu w czasie wielkich burz...

Szczegóły Kazania

Ufność przynosi zapłatę od Boga. Z kolei utrata zaufania pozbawia nas Bożej nagrody i...

Szczegóły Kazania

Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej jest komuś zaufać. Łatwo jest komuś zacytować...

Szczegóły Kazania