Myśleć myślami Bożymi o przyjaźni

Jak stworzyć przyjaźń opartą na Bożych zasadach? Gdzie jej szukać? Czy dzisiejsze, „wirtualne” płytkie znajomości są prawdziwą przyjaźnią? Słuchaj wykładu Macieja Frankowa pt. „Myśleć myślami Bożymi o przyjaźni”

Udostępnij