Pastor Tomasz KmiecikZ pośród 10 przykazań to jedno zawiera obietnicę. Według rabinów żydowskich jest to najważniejsze...

Szczegóły Kazania

Wśród wierzących od pokoleń istnieje sporo zamieszania wokół tego dnia – czy chrześcijanie powinni...

Szczegóły Kazania

Dla katolików jest to drugie, ale dla żydów, protestantów i prawosławnych jest to trzecie....

Szczegóły Kazania

Odkryj z nami cel 1 przykazania. Czy myślałeś kiedyś o tym po co Bóg...

Szczegóły Kazania

Uważaj na 10 PRZYKAZAŃ! Bóg dał Izraelitom swoje Prawo (przykazania) nie po to aby...

Szczegóły Kazania

W naszym kraju już od dziecka ludzie są uczeni 10 PRZYKAZAŃ ze Starego Testamentu...

Szczegóły Kazania

Biblia wiele razy mówi o dniu w którym kończy się jeden sezon i zaczyna...

Szczegóły Kazania

Kiedy patrzymy na życie ludzi, którzy tworzyli historie Izraela i kościoła, to widzimy że...

Szczegóły Kazania